GDPR

Jak sami asi dobře víte, vešlo v platnost dne 25. 5. 2018 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a došlo k posílení zodpovědnosti ze strany nás i jiných organizací.

Proto bychom si rádi ověřili, zda souhlasíte s tím, abychom vás v budoucnu mohli kontaktovat. Vážíme si vaší přízně a věříme, že budeme i nadále mít možnost vás o našich aktivitách informovat.

V rámci jakéhokoliv sdělení, které vám zašleme, budete mít vždy možnost zrušit zasílání komunikace. V případě zájmu si můžete přečíst naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které poskytují další informace o tom, jak nyní používáme osobní údaje.

Máte právo kdykoliv odvolat vámi udělený souhlas prostřednictvím odhlášení. 
V případě vašich dotazů se na můžete kdykoliv obrátit přímo na mě prostřednictvím emailové adresy: vladimirmichalek.ml@gmail.com.
* indicates required

Informace uvedené v tomto formuláři budou použity ke kontakty s vámi pro účely marketingové komunikace prostřednictvím těchto forem komunikace:

Email Marketing Powered by Mailchimp